Założyciele Google i Amazon.com zawdzięczają swoją kreatywność edukacji według Montessori

Założyciele Google i Amazon.com zawdzięczają swoją kreatywność edukacji według Montessori

16 stycznia, 2008

Sergey Brin i Larry Page, założyciele znanego na całym świecie Google, zawdzięczają swój niezwykły sukces nie studiom na Uniwersytecie Stanford, nie temu, że oboje są dziećmi profesorów, ale edukacji według metody Montessori.

Według Brina podejście Montessori zaszczepiło w nim umiejętność autonomicznego decydowania o swoich sprawach i motywację, ale również pragnienie przemiany przyjętego sposobu myślenia i tworzenia nowych pomysłów, nowych sposobów na zrobienie czegoś w sposób odmienny. Montessori sprzyja kreatywności, rozwija wiarę w siebie i wpaja przedsiębiorczość.

Inny internetowy przedsiębiorca Jeff Bezos, założycielo portalu Amazon.com, również uczęszczał w swym dzieciństwie do szkoły Montessori. Jako przedszkolak Bezos był dzieckiem, które zawsze posiadało niezrównany i jednolity cel. Mama Jeffa wspomina, że był on tak zafascynowany każdym szczegółem swojej czynności w szkole Montessori, że nauczyciele musieli upominać go czasem, by przeszedł do jakiegoś nowego zadania.

Czas na Twój komentarz