Karmieni Miłością, podstawy kształcenia talentu przez Shinichi Suzuki

Karmieni Miłością, podstawy kształcenia talentu przez Shinichi Suzuki

8 maja, 2009
Shinichi-suzuki-i-dzieci

Shinichi Suzuki i dzieci

Zdaniem Shinichi Suzuki, każde dziecko rodzi się uzdolnione. Jeżeli więc nie nadąża w jakiejś dziedzinie, świadczy to o niedostatkach jego naturalnego otoczenia lub niewłaściwym kształceniu.

Metoda Języka Ojczystego

Shinichi Suzuki, japończyk, światowej sławy skrzypek i nauczyciel, żył w latach 1898 – 1998, jest twórcą metody nauczania gry na instrumencie zwanej Metodą Języka Ojczystego, która umożliwiła mu nauczanie gry na skrzypcach bardzo małe dzieci (od lat trzech). Stworzył znany na całym świecie Instytut Kształcenia Talentu.

Suzuki w swojej książce Karmieni Miłością pisze:

… wszystkie dzieci japońskie mówią po japońsku! Myśl ta spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Skoro wszystkie mówią po japońsku bez trudu i płynnie, musi w tym tkwić jakiś sekret. Dzieci na całym świecie uczą się języka ojczystego z doskonałym rezultatem. Dlaczego nie zastosować tej samej metody w kształceniu innych umiejętności? Czułem, że dokonałem kapitalnego odkrycia. Jeśli dziecko nie radzi sobie z arytmetyką, jego inteligencję ocenia się poniżej przeciętnej. A przecież każde potrafi bardzo dobrze posługiwać się trudnym językiem japońskim czy innym językiem ojczystym. Moim zdaniem dziecko, które nie radzi sobie z arytmetyką, nie jest mniej inteligentne; to system szkolenia jest zły. Po prostu jego zdolności czy umiejętności nie zostały we właściwy sposób rozbudzone. Wydało mi się zdumiewające, że nikt przedtem na to nie wpadł, choć oczywistość tego faktu potwierdza cała historia ludzkości: tajemnica tkwi w ćwiczeniu!

Suzuki podkreślał, że uczenie gry na skrzypcach bardzo małe dzieci nie ma na celu produkcji światowej sławy skrzypków, ale podstawowym celem jego pracy było rozwijanie potencjalnych zdolności dziecka w sposób harmonijny, tak by uczynić z niego szlachetnego, wrażliwego człowieka. Suzuki w swej książce wyraża przekonanie, że tylko szlachetny i wrażliwy człowiek może zostać artystą, że w pięknej muzyce nie chodzi tylko o technikę, w nią trzeba włożyć swoją duszę, piękną duszę.

Samodyscyplina; Nie odkładaj niczego na później

karmieni-miloscia-ksiazka

Okładka książki autorstwa Shinichi Suzuki: Karmieni Miłością Podstawy kształcenia talentu

Suzuki był świadomy, że aby rozwinąć talent potrzeba ogromnego wkładu własnej pracy i nieustannego ćwiczenia. Pytany, czy można czasem dać sobie wytchnienie od ćwiczenia odpowiadał żartobliwie: tak, we wszystkie dni, w które nie jesz. Elastyczność i zdolność chłonięcia przez dziecko przed 6 rokiem życia jest tutaj niebywałym atutem, by już w tak młodym wieku nabrać pozytywnych nawyków, szczególnie, że ćwiczenie w tym wieku można połączyć ze świetną zabawą, a przyswojenie trudnych umiejętności przychodzi dziecku w ten sam sposób jak przyswojenie języka ojczystego.

Istota kształcenia talentu

W rozdziale Istota kształcenia talentu Suzuki pisze:

Skąd wszystkie dzieci biorą cudowną umiejętność przyswojenia sobie bez trudu języka ojczystego? W tym leży sekret kształcenia ludzkich zdolności. Szkoły instruują i ćwiczą najlepiej jak potrafią, ale bez specjalnych efektów. A zatem ich metoda kształcenia nie jest prawidłowa. Moje trzydziestoletnie doświadczenie wyraźnie na to wskazuje. W szkole kładzie się nacisk na informacje i wskazówki postępowania, nikt nie zajmuje się rozwojem osobowości dziecka. Nie badano, jak nabywa ono uzdolnienia. Słowo „Edukacja” (z łac. educo) implikuje dwa pojęcia: wychowanie i nauczanie. W edukacji szkolnej nacisk położony jest na nauczanie rozumiane jako instrukcje postępowania, natomiast zapomina się o wychowaniu.

i dalej kontynuuje:

Nawet w szkołach podstawowych dzieci bywają przede wszystkim informowane o faktach, a następnie się sprawdza, ile udało im się zapamiętać. Testy są podstawą do stawiania wyroków: „To dziecko jest wybitnie uzdolnione, to dziecko potrzebuje wsparcia, to dziecko urodziło się mało zdolne.” Testy zdecydowanie nie wystarczają do oceny. Mogą tylko wykazać, ile dziecko zrozumiało albo czy w ogóle cokolwiek zrozumiało. Na ich podstawie potrafimy określić, których pytań dziecko nie rozumie i z którymi zadaniami sobie nie radzi. Lecz wobec powyższego wyniki testów powinny raczej służyć do oceny efektywności nauczyciela, a nie zdolności ucznia. We współczesnych szkołach jednak uczniów ocenia się na podstawie testów.
Nie po to jednak wysyła się dziecko do szkoły podstawowej, aby wydano mu świadectwo lepszego lub gorszego uporania się ze sprawdzianami. Niestety, najczęściej szkoły stawiają sobie za cel wyłącznie ocenę dzieci – najważniejszy jest stopień. Uważam to za poroniony pomysł.

a na koniec rozdziału dodaje:

Przez dziewięc lat, jeśli nie więcej, obowiązkowej szkoły należy wpoić każdemu dziecko chociaż jedną umiejętność. Nie musi to być konkretny przedmiot nauczania. Gdyby na przykład wpojono dziecku, że należy być uprzejmym na co dzień – jakież doskonałe byłoby społeczeństwo! Ale dzisiejsza edukacja ogranicza się tylko do przekazania maksymy: „Bądź miły!” Świat jest pełen intelektualistów, którzy dobrze wiedzą, że „należy być miłym dla ludzi”, ale nie dostrzegają nikogo oprócz siebie. Dzisiejsze społeczeństwa są rezultatem takiego kształcenia.

i wyraża swoje pragnienie:

Chcę (mam nadzieję, że potrafię) zrewolucjonizować edukację: zamiast przekazywać instrukcje pragnę edukować w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czyli wydobywać i rozwijać możliwości, dążąc do pełnego rozwoju osobowości dziecka. Dlatego wszystkie siły poświęcam propagowaniu kształcenia talentu. To, kim dziecko zostanie w przyszłości, zależy od tego jak je będziemy kształcili. Modlę się gorąco, żeby wszystkie dzieci na świecie zostały wspaniałymi, szczęśliwymi ludźmi o nieprzeciętnych uzdolnieniach! Skierowałem całą energię na ten cel, bo jestem przekonany, że wszystkie dzieci w chwili urodzenia mają jednakowy potencjał.

Nas bardzo ten człowiek i jego praca zafascynowały. To tylko krótki artykuł, ale wszystkim, których on zaintrygował polecamy dalsze poszukiwania na temat Shinichi Suzuki i jego Metody Języka Ojczystego. W kolejnym artykule postaramy się przedstawić po trochu, jak wygląda nauka gry na skrzypcach w metodzie rozwiniętej przez Suzuki.

—-

Książkę ’Karmieni Miłością, Podstawy kształcenia talentu’ zamówić można w sklepie Centrum Rozwoju Zdolności Metodą Suzuki.

Czas na Twój komentarz