Metoda Montessori

Pedagogika Marii Montessori Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem, pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości czy o różnym statusie materialnym. W jej życiu poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości. Maria Montessori z dziećmi, 1951 rok. Zdjęcie pochodzi ze … Czytaj dalej Metoda Montessori