Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym

Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym

11 stycznia, 2010
KIDS Talk

KIDS TALK™ to blog na tematy związane z rozwojem dziecka redagowany przez Maren Schmidt. Maren jest nauczycielką Montessori z dyplomem Association Montessori Internationale oraz założycielką szkoły Montessori. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Jest autorką książki Understanding Montessori – A Guide For Parents (Zrozumieć Montessori – Przewodnik Dla Rodziców). Uzyskaliśmy zgodę autorki na tłumaczenie artykułów zamieszczanych na KIDS TALK™ na język polski i umieszczanie ich na naszej stronie

Jedno to nic. Dwa to dziesięć – islandzkie powiedzenie o dzieciach

Na jakiś czas może się wydawać, że masz całe to rodzicielstwo pod kontrolą. Potem przychodzi drugie dziecko. Jak to lata temu powiedział mi wujek Norm: Zanim miałem dzieci, miałem dziesięć teorii na temat ich wychowywania. Teraz mam dziesięcioro i nie mam żadnych teorii.

Jako świeżemu rodzicowi, przerażający brak pewności odczuwany na dnie żołądka zdawał się u mnie nigdy nie znikać. Doceniałam wówczas humorystyczne wyrazy wsparcia „moich starszych”. Dzisiaj wiem, że istnieją wiodące zasady odnoszące się do stosunków międzyludzkich, które mogą nam dać pewność co do tego, że zmierzamy we właściwym kierunku oraz uspokoić nasze obawy zawiązane z wychowywaniem dzieci.

Zasady zawarte w książce Stephena Covey’a „Siedem nawyków skutecznego działania”, stały się dla mnie bezcenne. Jedną z nich jest „Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany”.

Częścią naszego szkolenia na nauczycieli Montessori jest obserwacja dziecka w czasie pracy. Zasadniczo, obserwowanie dziecka zaangażowanego w jakąkolwiek aktywność daje nam możliwość zrozumienia kim ono jest.

Jakże niezwykłą rzeczą jest mieć w naszym życiu kogoś, kto pragnie nas zrozumieć. Kogoś, kto odsunie na bok swoja własną prace, nastawienie lub uprzedzenia po to, by nas obserwować, szukając naszej wyjątkowości.

Kiedy obserwujemy pracę dzieci (zaangażowanie w celową aktywność) zdobywamy zrozumienie tego kim są, poznajemy ich preferencje, silne i słabe strony. Obserwacje te pomagają nam z kolei stać się prawdziwie pomocnymi dla dziecka, szczególnie dla dziecka, które postrzegamy jako trudne, nieprzyjemne czy sprawiające problemy.

Gdy zaczniemy szukać zrozumienia poprzez obserwację, dostrzeżemy w zachowaniu dziecka wyłaniające się wzory. Być może zaobserwujemy, że napady złości często pojawiają się między 9:30 a 9:45. Zaproponowanie przekąski o 9:00 będzie skutkowało wyeliminowaniem napadów złości.

7 Nawyków Skutecznego Działania, S Covey

7 nawyków skutecznego działania to podręcznik życia współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak – kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne – doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań.

Powiedzmy że, ‘niegrzeczne’ dziecko (robiące rzeczy, których nie powinno robić) zrywa wszystkie tulipany sąsiada. Naszym pierwszym impulsem mogłaby być chęć pouczenia dziecka o tym, co zrobiło źle. Jeśli jednak w pierwszym rzędzie poszukujemy zrozumienia, moglibyśmy wykorzystać ten incydent jako wgląd w osobowość dziecka. Możemy starać się o to, by być zrozumianymi mówiąc: „Nie zrywaj kwiatków sąsiada.” Szukając jednak najpierw zrozumienia dziecka moglibyśmy dostrzec jego miłość do kwiatów, pragnienie bycia pomocnym w tworzeniu bukietów, czy pragnienie piękna. Rozumienie dziecka, pomoże dziecku zrozumieć nas.

Później, możemy karmić jego zainteresowanie nazywając poszczególne kwiaty, pokazując jak układać bukiet, nazywając poszczególne części rośliny lub rysując kwiaty. Odrębną sprawą jest oczywiście nauka szacunku dla cudzej własności.

W tej sprawie moglibyśmy zwrócić się do dziecka w następujący sposób: „Piotrze, widzę, że zerwałeś tulipany pana Wilsona. Czyż nie są piękne? Och, zerwałeś je dla mnie? Piotrze, to bardzo miło z twoje strony, ale te kwiaty należą jednak do pana Wilsona. Może mu być smutno, że nie ma ich już w jego ogrodzie. Nam też mogłoby być przykro, gdyby nasze kwiaty zniknęły. Wsadzimy je do wazonu i zanieśmy panu Wilsonowi. Musimy mu powiedzieć, że jest nam przykro, z powodu zerwania jego kwiatów bez pozwolenia.”

Prowadzenie dzieci to wymagająca radość. Gdy będziemy postrzegać naszą pracę jako pomoc dzieciom w odkrywaniu samych siebie i ich własnej pracy, być może uda nam się odłożyć na bok naszą potrzebę bycia zrozumianym i na pierwszym miejscu postawić potrzebę zrozumienia dzieci. To zrozumienie pozwoli nam stać się prawdziwymi pomocnikami naszych dzieci. W zamian, dzieci będą starały się zrozumieć to, co my chcemy im przekazać, jak na przykład: „Proszę, nie zrywaj kwiatów pana Wilsona”.

Tłum. Agata Jurasińska


Understanding Montessori: A Guide for Parents
Kiedy po raz pierwszy skontaktowaliśmy się z Maren Schmidt, by zapytać czy możemy tłumaczyć jej świetne artykuły z bloga Kids Talk, Maren od razu zaproponowała, że prześle nam kopie jej książki „Understanding Montessori. A Guide for Parents”. Polecamy dla wszystkich znających język angielski, bo w prosty sposób i na wielu przykładach pokazuje dlaczego metoda Montessori działa.


kids-talk-logo

KIDS TALK™ to blog na tematy związane z rozwojem dziecka redagowany przez Maren Schmidt. Maren jest nauczycielką Montessori z dyplomem Association Montessori Internationale oraz założycielką i dyrektorką szkoły Montessori. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Jest autorką książki Understanding Montessori – A Guide For Parents (Zrozumieć Montessori – Przewodnik Dla Rodziców).

Uzyskaliśmy zgodę autorki na tłumaczenie artykułów zamieszczanych na KIDS TALK™ na język polski i umieszczanie ich na naszej stronie www.bycrodzicami.pl.

'Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym?’ jest tłumaczeniem oryginalnego artykułu w języku angielskim pod tytułem ’Seek First to Understand, Then to Be Understood

Czas na Twój komentarz