Pisanie i czytanie w podejściu Montessori – Wstęp

Pisanie i czytanie w podejściu Montessori – Wstęp

1 września, 2010

Dziadek czyta książkę razem z Janem

Lynne Lawrence, autorka książki Montessori Read & Write pisze we wstępie:

Przez ostatnie 20 lat nieustannie byłam świadkiem jak dzieci nabywały umiejętności w sztuce czytania i pisania w sposób łatwy i przynoszący im dużo satysfakcji. Nie jest to owiane tajemnicą, nie wymaga wcale wielkich pieniędzy i nie jest trudne. Jestem pewna, że proces ten jest łatwy i naturalny dla dzieci poniżej szóstego roku życia.

i dalej dodaje

Wielu rodziców czuje opór przed pomaganiem swoim dzieciom w nauce czytania i pisania, ponieważ nasze codzienne podejście mówi, że jest to zadanie trudne i powinni się nim zajmować nauczyciele. Wcale tak nie musi być. Przygotowanie do umiejętności czytania i pisanie zaczyna się na wiele lat przed podjęciem przez dziecko formalnej nauki w szkole, a rodzice są pierwszymi i najlepszymi nauczycielami.

Umiejętność czytania i pisania nie jest sama w sobie wystarczającym wyzwaniem dla nas jako rodziców i nauczycieli. Na pierwszym miejscu należy zawsze stawiać rozwijanie w dziecku pragnienia czytania i pisania.

Jak pokazało doświadczenie w szkołach Montessori na całym świecie, u dzieci w wieku trzech, czterech lat czytanie nie następuje dużo wcześniej niż pisanie. Najczęściej umiejętność pisania pojawia się odrobinę wcześniej niż umiejętność czytania.

Aby pomóc dziecku w przygotowaniu się do umiejętności czytania i pisania potrzeba czasu, by rozwinąć w nim zdolność komunikacji z innymi. Ważne, by dziecko obcowało z pokaźnym słownictwem, potrafiło wyrazić swoje myśli, miało kontakt z bogatym i interesującym językiem.

Nie chodzi o to, by pospieszać dziecko w jego rozwoju, bo naszym celem jest rozwinięcie w nim miłości do czytania i pisania, tak by samo teraz i w przyszłości wybierało czytanie i wybierało pisanie. Umiejętność i radość z czytania otwiera przed dzieckiem cały świat wiedzy, która przestaje być ograniczona do wiadomości, jakie przekazują dorośli. Umiejętność pisania pozwoli na wyrażanie swoich myśli i uczuć w sposób bardziej namacalny i trwały.

Zanim dziecko nabędzie umiejętności samego czytania i pisania najpierw potrzebuje zacząć przygotowywać żyzny grunt pod te umiejętności.

Zdolności wymagane przed rozpoczęciem samej nauki czytania i pisania – przygotowanie

  • Radość ze wspólnego czytania, przeglądania książek
  • Posiadanie wiedzy o świecie wokół, aby rozumieć książki, które dziecku czytamy, a następnie używanie tej wiedzy do wyrażenia siebie (potrzebne w umiejętności pisania)
  • Umiejętność używania swojego ojczystego języka w sposób poprawny, radowanie się dźwiękami, rymami, piosenkami
  • Zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest pismo i w jaki sposób jest ono używane zarówno w czytaniu jak i w pisaniu
  • Rozwinięcie dobrej kontroli nad ruchami swojego ciała, a szczególnie ruchami ręki

Czas na Twój komentarz