2011 styczeń

Archiwum dla styczeń, 2011

Podział dużego problemu na mniejsze – Montessori w praktyce dla rodziców i nauczycieli

10 stycznia, 2011

Wiązanie sznurówek jest zadaniem, które niewątpliwie wymaga rozbicia na kroki, aby po wielu próbach dojść w końcu do perfekcji.

Jakieś wyzwanie staje się wielkim tylko dlatego, że nie wyróżniamy w nim kolejnych kroków. Widzimy je jako całość i łatwo możemy się poddać w obliczy tak ogromnego zadania.

Wielką sztuką jest więc umiejętność podziału dużego problemu na mniejsze, czyli wyznaczenie kolejnych kroków, które doprowadzą nas do rozwiązania. Takie podejście do problemu najczęściej dodaje dziecku ogromną dozę zachęty i wytrzymałości, by nie odpuścić i doprowadzić dane zadanie do końca.

Prawidłowe stosowanie tej techniki oczywiście wymaga od nas umiejętności rozkładania większych problemów na drobne w krótkim czasie. Z wszystkich części składowych problemu, ta pierwsza musi być dla niego zasadnicza tak, aby pozostałe kroki prowadziły już bezpośrednio do rozwiązania.

Praktyczny przykład użycia techniki podziału dużego problemu na mniejsze kroki

Dziecko, lat 7, omawia z nauczycielem swoje wypracowanie, w którym występuje wiele błędów interpunkcyjnych oraz ortograficznych.

Przeczytaj cały artykuł ... Podział dużego problemu na mniejsze – Montessori w praktyce dla rodziców i nauczycieli

Przewidywanie – Montessori w praktyce dla rodziców i nauczycieli

3 stycznia, 2011

Korzystając z książki Franco Albanesi „Montessori Class Management” (Zarządzanie klasą Montessori) będziemy dodawać kolejne techniki czy zasady istniejące w dobrze prowadzonej grupie z podejściem Montessori, które według autora pomagają rozwijać wzajemne relacje oparte na szacunku i rozsądku pomiędzy dziećmi oraz dziećmi a dorosłymi.

Przewidywanie

Rodzic czy nauczyciel powinien nauczyć się przewidywania, czyli umiejętności sprecyzowania możliwych przeszkód na drodze do osiągnięcia celu w wykonywaniu jakiegoś zadania.

Mając jakiś cel na myśli, powinniśmy spróbować przedstawić go dziecku w taki sposób, by wzbudzić w nim oczekiwanie zwycięctwa w wykonaniu zadania, które przed nim stawiamy. Nasze słowa powinny prosto pokazać dziecku, jakie trudności może napotkać oraz w jaki sposób może je przezwyciężyć.

Poprzez umiejętność przewidywania i częste jej stosowanie w kontakcie z dziećmi stajemy się zdolni do coraz bardziej precyzyjnego komunikowania naszych oczekiwań, a dzieci uczą się procesu myślenia koniecznego do samodzielnego rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji.

Praktyczny przykład użycia przewidywania

Rodzic czy nauczyciel planuje wyjść z dziećmi na podwórko. Każde dziecko zajmuje się czymś w tej chwili.

Przeczytaj cały artykuł ... Przewidywanie – Montessori w praktyce dla rodziców i nauczycieli